Internetowa Biblioteka Ekonomiczna

bibeko  edu  jesudeso

Za sprawą warszawskiej deklaracji LGBT w stołecznych szkołach mają się pojawić zajęcia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej. O tym jest głośno w mediach. Czy ktoś z Was słyszał o możliwości edukacji ekonomicznej dla młodzieży? Sądzę, że mniej osób a temat jest równie ważny dla przyszłości nowoczesnego społeczeństwa i kraju.

Pomysłodawcami edukacji ekonomicznej są osoby działające w Fundacji Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa ufundowanej we Wrocławiu w sierpniu 2003 r. Jest to niezależny i nienastawiony na zysk ośrodek badawczo-edukacyjny, odwołujący się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej.

Fundacja ma jasno określoną wizję i misję. Dążą by tworzyć kraj, w którym prawo do własności prywatnej i wolność zawierania umów będzie tworzyć podstawy dobrobytu. Może tak się stać poprzez szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie i kształcenie elit polskich ekonomistów.

By temu sprostać Fundacja prowadzi szereg działań między innymi wspomnianą we wstąpię edukację ekonomiczną młodzieży. Projekt LEM, czyli Lekcje Ekonomii dla Młodzieży zaznajamia uczniów z podstawami nauki ekonomii oraz kształci przyszłe elity intelektualne i biznesowe, które będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

Internetowa Czytelnia to miejsce gdzie opisuję bezpłatne, cyfrowe publikacje i właśnie w ten sposób dowiedziałem się o Fundacji Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Na stronie www.mises.pl działa Internetowa Biblioteka Ekonomiczna. Celem projektu jest bezpłatne udostępnienie książek z zakresu ekonomii a zwłaszcza podstaw szkoły austriackiej oraz wolnościowej filozofii politycznej. Publikacje są tak dobierane by umożliwić zainteresowanym samodzielne zdobywanie wiedzy.

Wśród opublikowanych książek dostępne są następujące tytuły: Piotr Szafruga Spontaniczny porządek a polityka, Adam Heydl Dzieła zebrane, Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Wstęp do libertarianizmu, Frédéric Bastiat Matura i Socjalizm, Jesús Huerta de Soto Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, Murray Rothbard Edukacja wolna i przymusowa, Prawa własności i zanieczyszczenie powietrza oraz Wielki Kryzys w Ameryce. Te i inne ebooki dostępne są na licencji Creative Commons zazwyczaj w trzech formatach PDF, EPUB i MOBI.

Podstawą ekonomii jest to, że nie ma nic za darmo. Tak też jest w przypadku bezpłatnych ebooków. Działalność wydawnicza i edukacyjna Fundacji Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa możliwa jest dzięki wsparciu mecenasów. Jeżeli uznacie, że warto pomóc można to zrobić poprzez osobistą pracę lub finansowo, przekazując darowiznę lub 1% podatku dochodowego. Wszystkie informacje o Fundacji na stronie www.mises.pl.

Reklamy