Studia nad dawną Polską

stupol

W listopadzie 2018 roku nie mógł pojawić się wpis o innej tematyce niż Polska. Stulecie odzyskania niepodległości zobowiązuje. Jednak 100 lat to za mało. Sięgnijmy dalej w przeszłość, bo Polska była, jest i będzie.

Podróż w przeszłość będzie możliwa dzięki serii wydawniczej prowadzonej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W październiku 2007 roku w Muzeum zorganizowano pierwsze wykłady dotyczące najdawniejszych dziejów ziem polskich zatytułowane Studia nad dawną Polską. Efektem wykładów, które organizowano do 2013 roku oraz pracy wydawniczej Muzeum jest 5 tomów, z czego pierwsze cztery dostępne są również bezpłatnie w formacie PDF.

Zarówno wykłady jak i teksty zamawiane przez wydawcę zostały przygotowane przez naukowców reprezentujących różnorodne dziedziny nauk historycznych i przyrodniczych, archeologii oraz nauk pokrewnych. To, co łączy wszystkie publikacje z tej serii to propagowanie wiedzy w przystępny sposób z zachowaniem warsztatu naukowego. Studia nad dawną Polską to seria o wczesnym średniowieczu i czasach związanych z początkami polskiej państwowości.

Cztery tomy, które można pobrać bezpłatnie w formacie PDF liczą łącznie ponad 600 stron. Spośród tylu tekstów kilka zainteresowało mnie najbardziej:

Wielkopolska — kolebką państwa polskiegoPoczątki Polski w świetle źródeł pisanych, Od grodu do zamku — XIII-wieczne rezydencje piastowskie w Wielkopolsce, Zobaczyć ukryte. Zdjęcia lotnicze w archeologii, Pierwsze budowle murowane w Przemyślu. Przemyślidzi, Rurykowicze czy Piastowie?, Pieczęcie pierwszych Piastów, czyli o tym, co było, być mogło albo nie istniało w ogóle, Zanim powstało państwo Piastów. O osobliwościach ziemi krakowskiej IX–X wieku w świetle danych archeologii, Standard i luksus w średniowiecznym Elblągu w świetle źródeł archeologicznych.

Te i inne teksty znajdziecie w czterech tomach Studiów nad dawną Polską do pobrania na stronie sklepu Muzeum Początków Początków Państwa Polskiego.

Reklamy