Polska Zbrojna, Przegląd Sił Zbrojnych, Kwartalnik Bellona oraz Przegląd Morski, Przegląd Sił Powietrznych i Przegląd Wojsk Lądowych

Spotkałem się ze stwierdzeniem, że jedyna słuszna droga rozwoju zawodowego dla mężczyzny to służba w wojsku. Takie założenie ma swoich zwolenników. Nie jest na szczęście regułą. Ważną część wojska stanowią kobiety a z drugiej strony wielu mężczyzn nie miało kontaktu z wojskiem po zawieszeniu poboru.

Polska Zbrojna, Przegląd Sił Zbrojnych i Kwartalnik Bellona to przede wszystkim papierowe płatne czasopisma wydawane przez Wojskowy Instytut Wydawniczy założony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Do informacji o cenach i prenumeracie redakcyjnej kieruje ten odnośnik. Zakup papierowego magazynu to nie jedyny sposób by zapoznać się ze sprawami Wojska Polskiego. Archiwalne numery wymienionych czasopism dostępne są bezpłatnie w formacie PDF.

Polska Zbrojna to tytuł istniejący od 1921 roku i główne czasopismo tworzone przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, do marca 2012 roku tygodnik a następnie miesięcznik. Żołnierze i cywile przeczytają artykuły dotyczące techniki wojskowej, relacje z poligonów i służby żołnierzy poza granicami kraju. Nie brakuje polityki międzynarodowej, wyścigu zbrojeń, ale też historii, wywiadów i felietonów. W archiwum do pobrania przygotowano ponad 60 wydań od roku 2012.

Kolejne czasopisma określone są, jako wydawnictwa specjalistyczne. Dwumiesięcznik Przegląd Sił Zbrojnych ukazuje się od stycznia 2014 roku a zastąpił trzy czasopisma, o których kilka słów więcej będzie w dalszej części. Przegląd Sił Zbrojnych adresowany jest do żołnierzy a na jego łamach króluje praktyczne wykorzystanie taktyki i sprzętu. Do bezpłatnego pobrania w formacie PDF czeka 17 numerów.

Wydawniczą układankę zamyka Kwartalnik Bellona wydawany od 2007 roku. Jest to pismo naukowe Ministerstwa Obrony Narodowej. Publikowane opracowania dotyczą bezpieczeństwa narodowego, poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i przyszłości armii. Do pobrania przygotowano numery z lat 2012 – 2016.

Wśród wydawnictw specjalistycznych dostępnych bezpłatnie są kwartalniki wydawane przed rokiem 2014 a tworzone dla poszczególnych sił zbrojnych. Archiwum zawiera elektroniczne wersje z lat 2012 – 2013 następujących tytułów: Przegląd Morski, Przegląd Sił Powietrznych, Przegląd Sił Lądowych. Wszystkie publikacje specjalistyczne dostępne są w tym archiwum.

 

 

Reklamy