Spotkania ze Wschodem, Jerzy Witek

jw_okladka

 

Pamiętniki, biografie czy wspomnienia to ciekawe uzupełnienie dla podręczników i książek historycznych. Wybór takiej narracji sprawia, że historia staje się bliższa czytelnikowi. Doświadczyłem tego w trakcie lektury książki Spotkania ze Wschodem.

Jerzy Witek urodził się w Krakowie w 1925 roku. Przez 12 lat mieszkał w Wilnie, gdzie wstąpił do Armii Krajowej. Następnie w 1944 r. po operacji Ostra Brama wraz z oddziałami AK po rozbrojeniu przez armię sowiecką trafił do Kaługi a dalej w pobliże wsi Sieredniakowo, około 200 km na południowy wschód od Moskwy na ciężkie roboty leśne. W roku 1946 powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1948-1995 pracował, jako architekt. Jerzy Witek zmarł 30 września 2014 roku. By przybliżyć proponowaną książkę posłużę się słowami prof. dr hab. Andrzeja Ajnenkiela i dr. Józefa Rella, którzy opiniowali publikację.

 Jest to potoczysta narracja ukazująca losy Autora na tle wydarzeń, które podówczas miały miejsce. Obejmuje ona okres od początku lat dwudziestych aż niemal po dzień dzisiejszy. Tekst zawiera sporo interesujących szczegółów, przedstawiających nie tylko dzieje naszego bohatera i Jego rodziny, ale także obrazujących szersze zjawiska.

 To szerokie spojrzenie na współczesność i przeszłość. To opowieść specjalna, pisana z wielkim talentem, płynnie, ciekawie, pięknym stylem, polszczyzną, jakiej się już teraz nie spotyka. Autor, architekt z wykształcenia, jest utalentowanym narratorem i erudytą. Dobrze, że zabrał się do napisania tej książki. To relacje, wspomnienia, dygresje i rozmyślania pełne ładunku patriotycznego, dużej wiedzy historycznej i politycznej.

Książkę można przeczytać jednym tchem. To zasługa pięknej polszczyzny i talentu narracyjnego. Dodatkowo autor ozdobił strony rysunkami zabytków Krakowa, Wilna i Warszawy oraz mapami. Publikacja rekomendowana jest przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Publikację sfinansowała Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Na internetowej stronie Fundacji www.fundacja-ppp.pl w zakładce Repozytorium Armii Krajowej książka czeka do pobrania w formacie PDF. Nie jest to jedyna cyfrowa i bezpłatna książka na tej witrynie. Do pobrania przygotowana kilkanaście innych publikacji. Oprócz książek Repozytorium Armii Krajowej zawiera bazę informacji o żołnierzach AK, biuletyny i inne dokumenty.

Reklamy