Fizyka dla szkół wyższych

fipo

Na stronach Internetowej czytelni pisałem już o bezpłatnych, cyfrowych podręcznikach. Książki, o których myślę dotyczą chemii a są to wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe Chemia organizmów żywych, Elementy preparatyki organicznej oraz Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków.

Podręcznik opisywany teraz przywędrował z dalszego zakątka niż Radom, bo z Teksasu i dotyczy innej dziedziny wiedzy – fizyki. Trzy tomowa Fizyka dla szkół wyższych została wydana przez OpenStax, fundację non-profit działającą przy Rice University w Stanach Zjednoczonych. Fundacja ma na swoim koncie ponad 20 podręczników z rożnych dziedzin nauki dostępnych bezpłatnie w języku angielskim. Anglojęzyczny podręcznik do fizyki University Physics ukazał się najpierw w USA jesienią 2016 roku.

Fundacja zachwala podręcznik, jako najbardziej nowatorskie i aktualne wydawnictwo o tej tematyce w Polsce. Polska edycja powstała we współpracy OpenStax Polska z siedmioma krajowymi uczelniami i ponad pięćdziesięcioma naukowcami. Podręcznik jest tak przygotowany by pomóc studentom poznać kluczowe pojęcia fizyczne i zrozumieć je w odniesieniu do codziennego życia i otaczającego świata. Zawartość książki dostosowano pod względem zakresu i kolejności zagadnień do zajęć z fizyki ogólnej z elementami analizy matematycznej trwających 2-3 semestry.

Tak przygotowany materiał zebrano w trzech tomach liczących łącznie ponad dwa tysiące stron ( tom 1 – 1010 stron, tom 2 – 840 stron, to 3 – 634 stron) od mechaniki po fizykę cząstek elementarnych i kosmologię. Trzy tomowa Fizyka dla szkół wyższych dostępna jest bezpłatnie on-line i do pobrania w formacie PDF na licencji Creative Commons na stronie OpenStax Polska.

O opisywanym podręczniku usłyszałem w audycji Stacja Nauka w radiowej Czwórce. Słuchając dowiecie się o motywacjach jakie towarzyszą tworzeniu bezpłatnych podręczników i o tym jakie wymierne korzyści przynosi taka działalność. To jest coś wspaniałego. Cyfrowe bezpłatne publikacje maja sens i dają wiele dobrego.